logo ASAP Utilities

Review by ZD Net Netherlands and Belgium: A great labour-saver

Date review: November 21, 2007

Logo ZD NetIn November ASAP Utilities 4.2.1 was reviewed by ZD Net (Netherlands and Belgium) by Rowald Pruyn. ZDNet.be and ZDNet.nl are two of the best visited and appreciated ICT-websites in Belgium and The Netherlands.English translation

Microsoft Office Excel is able to work miracles, but in many cases it is sheer drudgery. More than three hundred macros of ASAP Utilities is a great labour-saver and makes the life of every Excel user a lot more pleasant.

ASAP Utilities 4.2.1 review by ZDNetThis free Excel add-in, developed by a Dutch programmer, is one of the best kept secrets for experienced Excel users. It is a collection of new features that has been divided into eighteen different categories. These macros, that automate individual acts together, help you quickly remove, merging or copy cells. It does wonders with the sorting of data. Navigating through the various worksheets is a lot easier and you can track down empty cells in a range to fill them with the same value.

The list of extras is so long that we could devote pages to the handy short cuts that the programmer has found to make working with Excel faster. Instead, we refer you to the website of ASAP Utilities, which contains not only a complete list of all features and a manual, but also a collection of useful tips. Unfortunately, the whole website in English, but the instruction videos provide a helping hand for those who prefer to be informed in Dutch.

If you frequently work with Excel, ASAP Utilities is a tool that brings help for most Excel versions. For Excel 97 users there is a separate version available on the main page. Excel 2003 users must not set their security to 'high', because it prevents this add-in to do its work. Keep Excel under control with the automated free tool for home users. Microsoft Office Excel 2000/2002 XP/2003/2007

A recommended upgrade of Microsoft Office Excel that saves you a lot of time and irritation because of its smart macros.

Dutch original

Microsoft Office Excel is tot wonderen in staat, maar dan moet u wel raad weten met monnikenwerk. Meer dan driehonderd macro's van ASAP Utilities nemen u een hoop uit handen en maken het leven van elke Excel-gebruiker een stuk plezieriger.

ASAP Utilities 4.2.1 review by ZDNetDeze gratis Excel add-in, ontwikkeld door een Nederlandse programmeur, is een van de best bewaarde geheimen voor ervaren Excel-gebruikers. Het is een verzameling nieuwe functies die is verdeeld in achttien verschillende categorieën. Deze macro's, die afzonderlijke handelingen samenvoegen en automatiseren, helpen u snel cellen te verwijderen, samen te voegen of te kopiëren. Daarnaast doet het wonderen met sorteren van data. Het navigeren door de verschillende werkbladen verloopt een stuk vlotter en u kunt lege cellen in een bereik opsporen om ze te vullen met dezelfde waarde.

De lijst extra's is zo lang dat we nog pagina's zouden kunnen wijden aan de handige binnenweggetjes die de programmeur heeft gevonden om Excel vlotter te laten werken. In plaats daarvan verwijzen we u naar de website van ASAP Utilities, waar niet alleen een volledig overzicht van alle functies is te vinden en een handleiding, maar ook een handige verzameling met tips. Helaas is de hele website Engelstalig, maar de instructievideo's bieden de helpende hand voor de mensen die liever in het Nederlands worden voorgelicht.

Als u regelmatig met Excel werkt, is ASAP Utilities een hulpmiddel dat voor de meeste Excel-uitvoeringen uitkomst biedt. Voor Excel 97-gebruikers is een aparte versie beschikbaar op de hoofdpagina. Excel 2003-gebruikers moeten hun beveiligingsniveau niet op 'extra hoog' zetten, want dit belet deze add-in om zijn werk te doen. Word Excel de baas met wat geautomatiseerde gratis hulp voor thuisgebruikers. Microsoft Office Excel 2000/2002 XP/2003/2007

Een op handen gedragen opwaardering van Microsoft Office Excel die u met slimme macro's veel tijd en irritatie bespaart.

Source

The original article was published on November 16, 2007:
http://www.zdnet.nl/downloads/76068/asap-utilities-4-2-1/

Note

The part in the review about having to change the security level in Excel is not true and therefore I made the font strikethrough. ASAP Utilities is digitally signed and therefore you can have the macro-security in Excel set to high without problems. More detailed information about this is in the User Guide.« back

Follow ASAP Utilities on FacebookHome Sitemap Search List of all utilities Printer friendly page ^ Back to Top
© 1999-2019 - - - - The Netherlands

Connect with us and receive our tips that show you how to benefit from the tools in ASAP Utilities at:
Follow us on TwitterFollow us on Facebook