logo ASAP Utilities

Dagens nettjuvel: Gratis forbedring av Excel

Date review: July 5, 2002

Av Einar Ryvarden - Oslo - Her er et omfattende gratis-tillegg til Microsoft Excel som gir deg 300 nye funksjoner og muligheter.

ASAP Utilities er et tillegg til Excel 97, 2000 og XP som gir deg en lang rekke nyttig funksjoner og muligheter. Et eksempel er ? kunne velge alle celler med bestemte verdier (fks. st?rre enn 12) eller som har r?de tekst eller bakgrunn.

http://www.digi.no/php/art.php?id=67292&f=katnav« back

Follow ASAP Utilities on FacebookHome Sitemap Search List of all utilities Printer friendly page ^ Back to Top
© 1999-2019 - - - - The Netherlands

Connect with us and receive our tips that show you how to benefit from the tools in ASAP Utilities at:
Follow us on TwitterFollow us on Facebook